ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.พ. 66 ถึง 03 เม.ย. 66 +++ขอเชิญร่วมงารประจำปี+++ วัดสว่างอารมณ์ (บ้านคลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2566
วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก)/แต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือชุดราชการ พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า