ภาพกิจกรรม
ทอดกฐินวัดสว่างอารมณ์ คลองแขก 8/11/58
ทอดกฐินวัดสว่างอารมณ์ คลองแขก 8/11/58

อาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
ในการครั้งนี้เพื่อสมทบทุนสร้างหอสวดมนต์

ตามแต่จิตศรัทธาอันเป็นมหากุศลของทุกท่าน ขอความสุขสวัสดิ์ จากอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศล คุณงามความดี ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการนี้โปรดอภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสงค์จำนงหมายสิ่งใดฉันใดประกอบชอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จทุกประการเทอญฯ

กำหนดการ
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และรับประทานอาหารฟรีตลอดงาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. – แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ และ ประกอบพิธีทอดกฐินคุณแม่ชม โพธิ์ชู และคณะ
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๕๐ รูป ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๒.๐๐ น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พระครูโสภณสาโรภาส เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
พระครูสมุห์บัณลือศักดิ์ ปิยสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
คณะสงฆ์วัดสว่างอารมณ์

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
นายสุภาพ ภิรมย์พูล กำนัน ต.นราภิรมย์
นายสยาม แจ่มกระจ่าง นายก อ.บ.ต. ต.นราภิรมย์
นายประสาร บางข่า ไวยาวัจกรวัดสว่างอารมณ์
นายสุวรรณ แจ่มกระจ่าง ไวยาวัจกรวัดสว่างอารมณ์
นายสมยศ จันทร์แก้ว กรรมการฝ่ายร้านค้า
ผู้ช่วยกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้ช่วยสมาชิก อ.บ.ต.
คณะกรรมการวัดสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยชาวบ้านคลองสว่างอารมณ์

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เรียนมาด้วยความนับถือทอดกฐินวัดสว่างอารมณ์ คลองแขก 8/11/58
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2558,10:22   อ่าน 4097 ครั้ง