ภาพกิจกรรม
พิธีทำขวัญข้าว หรือพิธีทำขวัญแม่โพสพ 2560
พิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ
วัดสว่างอารมณ์ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2560 (ขึ้น 13 ค่ำเดือน 10)

ร่วมพิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ เพื่อเสริมสิริมงคล ก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกข้าวฤดูกาลใหม่ และเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ

(เวลา09.00น. วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560)
โดยนายสยาม แจ่มกระจ่าง นายก อ.บ.ต. นราภิรมย์และเกษตรกรบ้านวัดสว่างอารมณ์(คลองแขก)
หมู่ 6 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

ร่วมกันประกอบพิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ ณ วัดสว่างอารมณ์(คลองแขก) เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกครั้งใหม่ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พรมน้ำมนต์กองข้าวที่เกษตรกรเตรียมไว้เพาะปลูก และเชิญหมอทำขวัญข้าวประกอบพิธีทำขวัญข้าวและบายสีรอบกองข้าว โดยมีเกษตรกรในหมู่บ้านร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
การทำขวัญข้าวเป็นพิธีแสดงถึงความเคารพต่อพระแม่โพสพที่ชาวนาเชื่อว่าเป็นผู้มีพระคุณในการดลบันดาลให้ผลผลิตข้าวออกมาสมบูรณ์ ดังนั้น ก่อนที่จะลงมือเพาะปลูกจะมีการบวงสรวงให้แม่โพสพดลบันดาลและคุ้มครองผลผลิตข้าวของตนให้มีความอุดมสมบูรณ์

พระครูโสภณสาโรภาส เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
พระครูสมุห์บัณลือศักดิ์ ปิยสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
พระมหาประเสริฐ เตชสีโล บางข่า วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
คณะสงฆ์วัดสว่างอารมณ์ (คลองแขก)
เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์

นายสุภาพ ภิรมย์พูล กำนัน ต.นราภิรมย์
นายสยาม แจ่มกระจ่าง นายก อ.บ.ต. ต.นราภิรมย์
นายประสาร บางข่า ไวยาวัจกรวัดสว่างอารมณ์
กรรมการฝ่ายร้านค้า อบต.หน่อง ผญ.มานะ
ผู้ช่วยกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้ช่วยสมาชิก อ.บ.ต.
คณะกรรมการวัดสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยชาวบ้านคลองสว่างอารมณ์
คลองลัดศรีนวล,คลองสิบศอก,คลองเจ้า
เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
 

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,09:40   อ่าน 3087 ครั้ง